پرسش‌های متداول


:: پرسش عمومی
#

چه هزینه هایی از نویسندگان دریافت می شود و چقدر است؟


با سلام و احترام

ارسال، داوری و چاپ مقالات در دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی رایگان است و وجهی بابت آن دریافت نمی شود.


1397/9/2 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید