داوران دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی

عنوان نام نام خانوادگی سازمان پست الکترونیک داور
دکتر محمد عطاران هیات علمی/ دانشگاه خوارزمی attaran_myahoo.com
دکتر سعید صفائی موحد استادیار-شرکت نفت s_s_movahedyahoo.com
دکتر عظیمه سادات خاکباز دانشگاه بوعلی سینا azimehkhakbazymail.com
دکتر مریم کیان عضو هیات علمی/ دانشگاه یزد kian.maryam۲۰۱۱yahoo.com
دکتر مرجان کیان عضو هیأت علمی/دانشگاه خوارزمی m.kian۴۴yahoo.com
دکتر فرهاد سراجی استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان fserajigmail.com
دکتر موسی پیری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان piri_moosayahoo.com
دکتر مصطفی قادری مدیر گروه علوم تربیتی/دانشگاه کردستان mostafa_ghaderiyahoo.com
دکتر زهره عباباف هیات علمی- دانشگاه فرهنگیان z_ababafyahoo.com
دکتر زهرا گویا دانشگاه شهید بهشتی zahra_gooyayahoo.com
دکتر زهرا نیکنام دانشگاه خوارزمی z_niknamyahoo.com
دکتر زهره کرمی دانشگاه فرهنگیان karami_zyahoo.com
دکتر نادر سلسبیلی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش nadersalsabiligmail.com
دکتر پروین صمدی دانشگاه الزهرا p.samadi۲۰۱۳yahoo.com
دکتر سهیلا غلام‌آزاد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش soheila_azadyahoo.com
دکتر زینب گلزاری هیات علمی دانشگاه آزاد,واحد تهران جنوب zgolzari۵۶gmail.com
دکتر نیلوفر مرتضی نژاد n.mortazanejadgmail.com
دکتر پروین احمدی عضوهیات علمی pahmadialzahra.ac.ir
دکتر آمنه صدر am.sadr۰۱۳gmail.com
دکتر احسان اکرادی دانشگاه علامه طباطبائی ehsan.ekradi۹۵۴gmail.com
دکتر مجید علی عسگری عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوارزمی aliasgari۲۰۰۲yahoo.com
دکتر علی حسینی خواه دانشگاه خوارزمی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی h.ali.tmugmail.com
دکتر بهروز مهرام عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد bmahramum.ac.ir
دکتر ابراهیم طلایی دانشگاه تربیت مدرس ebrahim.talaeegmail.com
دکتر صغری ملکی آموزش و پرورش soghramalekiyahoo.com
دکتر بتول عطاران Faniherfeievakarodaneshroshedmag.ir
دکتر مرتضی شاه مرادی m.shahmoradi۶۶gmail.com
دکتر صمد ایزدی دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه عاوم تربیتی s.i۵۲۲۶۳۲۶gmail.com
دکتر مسعود گرامی پور وزارت علوم و فناوری mgramipouryahoo.com
دکتر مرضیه دهقانی دانشگاه تهران dehghani_m۳۳ut.ac.ir
دکتر صدیقه یاسمی sedighe.yasemi۶۸gmail.com
دکتر آتوسا رسولی دانشجو/دانشگاه الزهرا atousarasouliyahoo.com
دکتر علیرضا عراقیه دانشگاه آزاد اسلامی alireza.araghiehgmail.com
دکتر روح اله خدابنده لو دانشگاه قابوس عمان khodabandgmail.com
دکتر نرگس سجادیه دانشگاه تهران n.sajadiehgmail.com
دکتر علی زند قشلاقی دانشگاه تربیت مدرس zand.edugmail.com
دکتر سعید ضرغامی همراه دانشگاه خوارزمی zarghamii۲۰۰۵yahoo.com
دکتر فرشته افکاری دانشگاه فرهنگیان fafkari۶۹gmail.com
دکتر محسن حاجی تبار فیروزجائی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران hajitabar۶۲gmail.com
دکتر رمضان برخورداری دانشگاه خوارزمی ramazanbarkhordarigmail.com
دکتر نرگس کشتی آرای دانشگاه فرهنگیان keshtiaraygmail.com
دکتر علیرضا عصاره استاد/دانشگاه تهران مرکز alireza_assarehyahoo.com
دکتر فریدون شریفیان دانشگاه اصفهان- عضو هیات علمی f.sharifian۲۰۰۵yahoo.com
دکتر عباس قلتاش Gholtash۵۷۸yahoo.com
دکتر علی اکبر عجم استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور aliakbarajam۱۳۸۷gmail.com
دکتر ابوالفضل رفیع پور استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان و مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی rafiepouruk.ac.ir
دکتر سمیه لیاقت somayeh.liaghatgmail.com
دکتر محمود سعیدی رضوانی هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد saeedyferdowsi.um.ac.ir
خانم عاطفه عطاران دانشگاه فرهنگیان atefeh.ataranyahoo.com
دکتر حسین چهارباشلو دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی hossein.charbashlugmail.com
دکتر علی نوری a.nourimalayeru.ac.ir
پروفسور بختیار شعبانی ورکی bshabaniferdowsi.um.ac.ir
دکتر سید مهدی سجادی sajadismmodares.ac.ir
دکتر محمدرضا نیلی دانشگاه اصفهان m.nili.aedu.ui.ac.ir
دکتر محمد جوادی پور هیئت علمی javadipourut.ac.ir
دکتر مرتضی کرمی دانشگاه فردوسی مشهد mor.karamigmail.com
دکتر فرشته زینی وندنژاد دانشگاه فرهنگیان fzeynivandgmail.com
دکتر اشرف کریمی karimi.ashrafgmail.com
دکتر محمدتقی رودی mohammad.roodiyahoo.com
دکتر ژیلا حیدری دانشگاه فرهنگیان zh_heidariyahoo.com
دکتر رحمت اله خسروی دانشگاه فرهنگیان khosravi_tmuhotmail.com
دکتر علیرضا صادقی دانشگاه علامه طباطبایی sadeghi.edugmail.com
دکتر خلیل غلامی ----- khalil.gholamigmail.com
دکتر ابوالفضل بختیاری bakhtiari.abolfazlgmail.com
دکتر یحیی معروفی بوعلی سینا y.maroofi۲۰۰۷gmail.com
دکتر زهرا افشارکهن آموزش و پرورش z.afsharkohangmail.com
دکتر ب ایزانلو B.ezanloogmail.com
دکتر بهمن زندی دانشگاه پیام نور Zandibahman۷gmail.com
دکتر زهرا حاجی آخوندی zakhoondigmail.com
دکتر عفت عباسی عباسی استادیار دانشگاه خوارزمی effatabbasigmail.com
دکتر حسین قاسمپورمقدم عضو هیات علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی hgpm۹۲gmail.com
دکتر سولماز نورآبادی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد solnorryahoo.com
دکتر محمد جمالی تازه کند mhm.jamaligmail.com
دکتر احسان طوفانی نژاد Toofanienyahoo.com
دکتر یزدان منصوریان مدیر گروه علم اطلاعات، دانشگاه چارلز استوارت استرالیا y.mansouriangmail.com
دکتر رضوان حکیم زاده هیات علمی دانشگاه تهران hakimzadehut.ac.ir
دکتر فرزانه فرزادنیا Farzadnia۲۰۰۹gmail.com
دکتر محمدعلی میرزابیگی mbeigiut.ac.ir
دکتر محمد حسنی mhassani۱۰۱gmail.com
دکتر مقصود امین خندقی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی aminkhandaghigmail.com
دکتر رویا صدر دانشگاه فرهنگیان rouyasadryahoo.com
دکتر احد نویدی آموزش و پرورش anaveedygmail.com
دکتر محمود رضا عطائی ataikhu.ac.ir
دکتر آسیه آل مراد a.alemoradgmail.com
دکتر مرتضی منطقی دانشگاه خوارزمی mehran_manteghiyahoo.com
دکتر غلامرضا حاجی حسین نژاد دانشگاه خوارزمی تهران hajihoseinnejhadkhu.ac.ir
دکتر نرگس یافتیان عضو هیات علمی دانشگاهتربیت دبیر شهید رجایی yaftiansru.ac.ir
دکتر ابراهیم صالحی عمران دانشگاه مازندران- گروه علوم تربیتی edpes۶۰hotmail.com
دکتر جمال سلیمی عضو هیات علمی j_salimi۲۰۰۳yahoo.com
دکتر منیره رضایی rezaeimongmail.com
دکتر الهه امینی فر elaheaminifarsru.ac.ir
دکتر مجید فولادیان fouladiyanum.ac.ir
دکتر محمدرضا نیستانی دانشگاه اصفهان m.neyestanigmail.com
دکتر محمدرضا سرمدی دانشگاه پیام نور ms۸۴sarmadiyahoo.com
دکتر عبداله پارسا عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز abdparsagmail.com
دکتر مرتضی سمیعی زفرقندی mo_samieyahoo.com
دکتر مریم نظری maryamnazari۷۶gmail.com
دکتر مجتبی قربانی ghorbani۳۰gmail.com
دکتر اعظم زرقانی azamzarghaniyahoo.com
دکتر گیتا موللی drgmovallaligmail.com
دکتر کیوان بلندهمتان k.bolandhematangmail.com
دکتر غلامرضا کیانی rezakianyyahoo.com
دکتر سوسن کشاورز rayhaneh۲۰۰۱yahoo.com
دکتر بتول سبزه batoolsabzehyahoo.com
دکتر سلام یعقوب نژاد S.yaghoobnezhadyahoo.com
دکتر رضاعلی ترخان r.a.tarkhangmail.com
دکتر حمیدرضا کاشفی kashefimedgmail.com
دکتر مهدخت نقیبی mahdokhtnbyahoo.com
دکتر رضا سیفی reza۳ifiyahoo.com
دکتر . حسن پور hasanpourgdyahoo.com
دکتر محمود مهرمحمدی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس دانشگاه فرهنگیان mehrmohammadi_tmuhotmail.com
دکتر نعمت اله موسی پور دانشیار-معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان n-mosapouryahoo.com
دکتر محمدجواد لیاقتدار دانشگاه اصفهان mjavad_liaghatdaryahoo.com
دکتر فرشته آل حسینی falehoseiniyahoo.com
دکتر یوسف ادیب ریاست دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز yusefadibyahoo.com
دکتر محمود تلخابی استادیار دانشگاه فرهنگیان talkhabiiricss.org
ئکتر حسن رضا زین آبادی دانشگاه خوارزمی hzeinabadiyahoo.com
دکتر حسین چهارباشلو h.farkhitegmail.com
دکتر خسرو باقری Kbagheriyahoo.com
دکتر علی اکبر خسروی دانشگاه khosavi.edugmail.com
دکتر کورش فتحی واجارگاه استاد دانشگاه شهید بهشتی kouroshfathihotmail.com
دکتر احمدرضا نصر اصفهانی عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان arnasredu.ui.ac.ir
دکتر محمدرضا فدایی mr_fadaiiuk.ac.ir
دکتر سیمین بازرگان siminbazarganyahoo.com
دکتر - امام جمعه emamjomehasia.com
دکتر رحمت اله مرزوقی عضو هیات علمی/دانشگاه شیراز rmarzoghirose.shirazu.ac.ir
دکتر محمدرضا یوسف زاده عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی همدان fuman۴۷gmail.com
دکتر محسن آیتی mayatibirjand.ac.ir
دکتر باقر غباری بناب bghobariut.ac.ir
دکتر حمید رحیمی دانشگاه کاشان dr.hamid.rahimigmail.com
دکتر ابراهیم ریحانی استادیار گروه ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی e_reyhaniyahoo.com
دکتر علی اکبر خسروی بابادی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز khosravi.edugmail.com
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم دانشگاه خوارزمی navehebrahimkhu.ac.ir
دکتر نعمت اله موسی پور استاد دانشگاه فرهنگیان n_mosapouryahoo.com

دفعات مشاهده: 8699 بار   |   دفعات چاپ: 1103 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Theory & Practice in Curriculum Journal

Designed & Developed by : Yektaweb