آمار نشریه


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 2 76 9 45 622
پذیرفته شده 1 11 1 8 118
رد شده 1 65 8 37 504
نرخ پذیرش 50% 14% 11% 18% 19%
نرخ عدم پذیرش 50% 86% 89% 82% 81%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 70.49 137.61 70.49 116.76 212.56
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 0 110.69 0 71.11 202.93

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
پژوهشي 1 11 1 8 101
كاربردي 0 0 0 0 8
گزارش مورد 0 0 0 0 5

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 113 7,818 113 3,756 395,062
دریافت فایل مقالات 45 1,807 45 1,179 207,300

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 122 29
مقالات دارای دو نویسنده: 181 23
مقالات دارای سه نویسنده: 274 46
مقالات دارای چهار نویسنده: 188 44
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 34 9

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه اصفهان 189 58
9
دانشگاه خوارزمی 135 45
19
دانشگاه تهران 126 40
10
دانشگاه علامه طباطبایی 103 36
4
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 78 31
2
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 77 24
7
دانشگاه تربیت مدرس 67 25
9
دانشگاه شهید بهشتی 67 23
8
دانشگاه فرهنگیان 57 32
8
دانشگاه فردوسی 53 13
6
دانشگاه تبریز 51 16
6
دانشگاه بیرجند 47 15
1
آموزش و پرورش 39 24
دانشگاه بوعلی سینا 38 16
5
دانشگاه الزهرا 37 18
3
دانشگاه شیراز 37 14
2
دانشگاه آزاد اسلامی اراک 35 12
5
دانشگاه کردستان 30 15
5
دانشگاه شهید مدنی 29 13
2
دانشگاه مازندران 22 11
1
دانشگاه شاهد 21 10
2
دانشگاه هرمزگان 19 6
دانشگاه اراک 17 2
دانشگاه شهید باهنر 17 10
2
دانشگاه کاشان 17 8
2
دانشگاه علامه 15 7
دانشگاه پیام نور 14 7
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان 13 6
دانشگاه یزد 11 5
دانشگاه رجایی 11 4
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 10 4
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 10 5
دانشگاه پیام نور تهران 8 4
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر 8 3
دانشگاه قم 7 6
1
دانشگاه ازاد اراک 6 2
1
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج 6 3
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 6 2
دانشگاه آزاد اراک 6 1
دانشگاه آزاد 5 1
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان 5
دانشگاه شهید چمران 5 2
1
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 5 2
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 5 3
دانشگاه آزاد اسلامی 4 3
1
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 4 2
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد 4 1
University 4 3
دانشگاه پیام نور مشهد 4 2
دانشگاه رازی 4 2

بروزرسانی: 1400/5/6

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Theory & Practice in Curriculum Journal

Designed & Developed by : Yektaweb