آمار نشریه


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1401) سال گذشته (1400) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 39 88 23 60 770
پذیرفته شده 7 34 5 13 168
رد شده 32 54 18 47 602
نرخ پذیرش 18% 39% 22% 22% 22%
نرخ عدم پذیرش 82% 61% 78% 78% 78%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1401) سال گذشته (1400) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 98.22 233.1 62.7 146.12 220.35
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 4.61 93.14 0 46.21 168.96

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1401) سال گذشته (1400) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
پژوهشي 6 28 5 12 140
كاربردي 1 5 0 1 17
گزارش مورد 0 0 0 0 6

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1401) سال گذشته (1400) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 967 17,424 751 2,649 529,923
دریافت فایل مقالات 146 3,312 146 289 264,048

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 151 33
مقالات دارای دو نویسنده: 202 32
مقالات دارای سه نویسنده: 334 61
مقالات دارای چهار نویسنده: 225 61
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 43 13

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه اصفهان 214 68
13
دانشگاه خوارزمی 167 55
25
دانشگاه تهران 152 49
13
دانشگاه علامه طباطبایی 121 41
4
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 103 37
4
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 95 30
10
دانشگاه شهید بهشتی 90 30
11
دانشگاه تربیت مدرس 83 32
10
دانشگاه فرهنگیان 82 47
11
دانشگاه تبریز 72 22
10
دانشگاه فردوسی 55 14
6
دانشگاه الزهرا 54 24
7
دانشگاه بیرجند 53 17
1
آموزش و پرورش 43 26
دانشگاه بوعلی سینا 42 18
5
دانشگاه شیراز 42 16
2
دانشگاه آزاد اسلامی اراک 35 12
5
دانشگاه شهید مدنی 31 14
3
دانشگاه کردستان 30 15
5
دانشگاه شاهد 24 12
2
دانشگاه مازندران 22 11
1
دانشگاه هرمزگان 22 8
1
دانشگاه شهید باهنر 18 11
5
دانشگاه کاشان 17 8
2
دانشگاه اراک 17 2
دانشگاه علامه 16 8
دانشگاه پیام نور 14 7
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان 13 6
دانشگاه رجایی 13 5
2
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 13 6
1
دانشگاه پیام نور تهران 12 7
1
دانشگاه شهید چمران 11 4
2
دانشگاه یزد 11 5
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 10 4
1
دانشگاه قم 9 8
1
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر 8 3
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 7 4
دانشگاه آزاد 6 2
خوارزمی 6 2
دانشگاه پیام نور مشهد 6 3
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج 6 3
1
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 6 2
دانشگاه آزاد اراک 6 1
دانشگاه ازاد اراک 6 2
1
آموزش وپرورش 5 4
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان 5
شهید رجایی 5 1
1
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 5 2
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 5 3
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 5 4
2

بروزرسانی: 1401/9/12

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Theory & Practice in Curriculum Journal

Designed & Developed by : Yektaweb